Humánerőforrás –fejlesztés az Autonet Kft-nél

Társaságunk dinamikus fejlődésének alapfeltétele a jól képzett, szakmai téren aktuális kompetenciákkal rendelkező munkaerő. Cégünk vezetése hisz abban, hogy munkavállalóink egyéni képességei nagyban hozzájárulnak sikereinkhez.

Hosszú távú stratégiai céljaink elérésében a legfontosabb sikertényező a szakmailag jól képzett, motivált, lojális munkaerő. A folyamatosan megújuló üzleti környezet, a gyorsan változó gazdasági viszonyok valamint a szakma fejlődése megköveteli, hogy naprakész tudással, aktuális attitűddel rendelkezzünk. Az egyszer megszerzett tudás már nem elegendő. Folyamatos információfrissítésre van szükségünk, felül kell bírálnunk meglévő tudásunkat, igazodnunk kell az időszerű elvárásokhoz.

Dolgozóink szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztésében nagy előrelépést tehettünk az Európai Unió által finanszírozott, a munkaerő képzésére fordítható pályázat segítségével.

A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0195 jelű pályázat keretében szakmai és személyes kompetenciákat fejlesztő tanfolyamok valósultak meg. A képzésekre összesen 30 304 500 Ft támogatást nyertünk.

Kommunikáció és ügyfélismeret képzés

Ezen a tanfolyamon összesen 37 munkatársunk vehetett részt, három csoportban. A képzés során dolgozóink hozzáigazíthatták meglévő tudásukat a kor szellemének elvárásaihoz a kommunikáció terén, valamint a hatékony ügyfélkezeléshez kaphattak újabb információkat. Meglévő és új ügyfeleink igényeinek és problémáinak jobb kezelése érdekében tartottuk fontosnak ezt a képzést, hiszen tudjuk, hogy az elégedett ügyfél a legjobb reklám. Tehát munkatársaink e téren nyújtott teljesítménye nagyban hozzájárul társaságunk szakmai sikereihez.

Hatékony kommunikáció képzés

A képzés célja az, hogy hatására fejlődjön az asszertivitáshoz, konfliktuskezeléshez, prezentációhoz, tárgyalástechnikához kapcsolódó képességek köre. A program sikeres elvégzésével a résztvevő személyek ismerjék meg a passzív, az agresszív és az asszertív viselkedési formák jellemzőit, az asszertív viselkedés eszközeit, sajátítsák el az asszertív viselkedési formákat illetve különböző helyzetekben adekvátan alkalmazzák azokat, alapvető ismereteket szerezzenek az asszertív viselkedés módszereiről, ezáltal képesek legyenek nehéz helyzetekben konfliktusokat megoldani. A képzés elvégzésével munkatársaink személyes kompetenciái fejlődtek a rugalmasság, az önállóság, az önfegyelem, az önérvényesítés, a problémamegoldás, az önfegyelem, következetesség, terhelhetőség és stressz tűrés területén. Három csoportban, összesen 37 dolgozónk vett részt ezen a képzésen.

Funkcionális vezető képzés

A tanfolyam során a képzésben résztvevők személyes és szakmai kompetenciái fejlődtek a felelősségvállalás, a konszenzus- és együttműködési képesség, a kapcsolatteremtő- és fenntartó képesség, valamint a motiváló visszacsatolás területén. A képzés alatt a résztvevők bővíthették és aktualizálhatták meglévő tudásukat a vezetési elméletek széles palettáján, gyakorlati útmutatást kaptak az irányítási feladatok hatékony végrehajtatását illetően. Ehhez kapcsolódóan új módszereket tanultak a hatékony és motiváló delegálási folyamatokhoz, valamint korszerű motivációs elméletekkel ismerkedhettek meg. A képzés fontos eleme volt a napjainkra már nagy sikereket maga mögött tudható coach- szemlélet bevezetése a vezetési gyakorlatba.

Életvezetés és vitalitás képzés

A képzésen 24 munkatársunk vett részt, melynek során tudatosíthatták főbb erőforrásaikat, hosszú- és rövidtávú céljaikat és ennek tükrében elsajátíthatták az eredményes időgazdálkodás kialakításának módszerét, megismerkedtek az érzelmi intelligencia összetevőivel. A program befejeztével tudatosabban tudják alkalmazni az érzelemkontrolláló és önszabályozó technikákat. A képzésen résztvevőknek bővültek, fejlődtek kompetenciáik a kreativitás, innováció, empátia, pszichés állóképesség területén. A képzés lehetőséget adott arra, hogy megtanulják önállóan kidolgozni a személyre szabott stressz-csökkentő életmód és stresszkontroll programjukat, megismerjék a stresszes állapottal járó élettani, viselkedéses és lélektani tüneteket, a frusztráció és a kudarc állapotának jellemzőit. A képzésen résztvevő dolgozók ugyanakkor megismerkedtek a problémafókuszú megközelítés jellemzőivel, valamint különböző megküzdési stratégiákkal is.

Szakmai továbbképzés értékesítőknek

Ezzel a képzéssel célul tűztük ki, hogy a képzésben résztvevők fejlődést érjenek el a tudatos értékesítési technikák területén. A tanfolyam során megtanulhatták a kényes vagy etikátlan taktikák magabiztos kezelését, a tanácsadói szemlélet kialakításának fontosságát és technikáját. Lényegesnek tartottuk, hogy dolgozóink hosszú távú megoldásokban gondolkodó látásmódot elősegítő, személyes hitelességük növekedését szolgáló új kompetenciákat szerezzenek. A versenyhelyzetből adódó, munkatársainkra nehezedő nyomás csökkentése úgyszintén elérendő célként fogalmazódott meg a képzés bevezetésével. A hatékonyság növelése érdekében nagy hangsúlyt kapott az értékesítési folyamatok lezárása, az utógondozási technikák, a kapcsolatmarketing tudatos használatának tudatos, napi rutinba beépülő használhatósága. Három csoportban, összesen 36 munkatársunk vett részt ezen a képzésen.

Táblázatkezelés képzés

Napjainkra a számítógép használat elengedhetetlen összetevője lett a mindennapi munkavégzésnek. S még az egyszerűbb szövegszerkesztő programokkal, internethasználattal viszonylag könnyebben elboldogul az is, akinek nincsenek magas szintű felhasználói ismeretei is, úgy tapasztaljuk, hogy a magasabb szintű információs és kommunikációs technológiai ismeretek elsajátítására, vagy a meglévő tudás felfrissítésére igényt kell támasztanunk. Munkatársaink három csoportban összesen harminchatan vettek részt a táblázatkezelés képzésen, ahol a Microsoft Office Excel program magabiztos használatát tanulhatták meg. Munkájuk során nagy segítséget jelent a program használatával a különböző függvények, szűrők alkalmazása, az adatkezelés professzionális szintre emelése, valamint az adatokból összeálló kimutatások, diagramok készítése.

A projekt végéhez közeledve elmondhatjuk, hogy sikerült jól felhasználni a rendelkezésünkre bocsátott Európai Uniós forrást, társaságunk vezetése és dolgozóink legnagyobb megelégedésére olyan munkahelyi képzések valósultak meg cégünknél, amelyek nagyban hozzájárulnak hosszú távú céljaink eléréséhez, jövőbeni kedvező megvalósításához.