Adatvédelem

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó frissítés: 2024. február 1.

AZ ÜZEMELTETŐ AZONOSÍTÓ ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Mi, AUTONET Import Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 43. Cégjegyzékszám: 13-09-125172, adatkezelőként (a továbbiakban: "Adatkezelő", "mi", "minket", "miénk", kötelezettséget vállalunk az Ön személyes adatainak védelmére és az adatok kezelésének átláthatóságára.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, az Ön személyes adatainak kezelési módjáról való tájékoztatása, különös tekintettel a következőkre:
• Az Ön személyes adatainak feldolgozásának céljai és jogi alapja;
• Az általunk feldolgozható személyes adatok kategóriái és azok forrásai;
• Megőrzési időszak;
• Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, amelyek részére az Ön személyes adatait átadhatjuk, valamint az Európai Gazdasági Térségen kívüli adattovábbítás;
• Ön, mint érintett, jogai, és ezek gyakorlásának módja.

A jelen szabályzatban ismertetett információk mind az Ön és a jelen weboldal (a www.autonet-group.hu) közötti interakciókra, mind pedig az Önnel folytatott vagy folytatható egyéb interakciókra vonatkoznak, függetlenül a weboldal Ön általi használatától. Következésképpen, jelen szabályzat, Önnek velünk fennálló kapcsolata vagy interakciója alapján épül fel. Ennek jelentése, hogy nem minden feldolgozási cél és e célok részletei lesznek relevánsak az Ön számára.

Ha az Önnel való konkrét interakcióval kapcsolatban külön adatvédelmi tájékoztatót vagy hasonló dokumentumot bocsátunk rendelkezésére, az abban szereplő információk az irányadóak.

Cél Jogi alap A személyes adatok kategóriái és forrásai

Az Önnel való kapcsolat feltételeinek egyeztetése és a szerződés megkötése.
Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően történő intézkedésekhez szükséges.    

• Azonosító és kapcsolattartási adatok: név, vezetéknév, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, belső azonosító kód/szám, felhasználónév, aláírás, 
    • Demográfiai adatok: életkor, nem
    • Pénzügyi és fizetési adatok: az Ön bankszámlája, a fizetés feldolgozásához és a csalás megelőzéséhez szükséges adatok, hitel/betéti kártyaszámok és egyéb kapcsolódó számlázási adatok.
    • Vásárlásai/érdeklődése termékeink/szolgáltatásaink iránt: azon termékek/szolgáltatások, amelyekről Ön tájékoztatást kér/megvásárol, az Önnel való szerződéses kapcsolat során megadott információk, az Ön preferenciái a tőlünk érkező marketing információkra vonatkozóan, elégedettségi visszajelzések.
 
    • Egyéb olyan személyes adat, amelyet Ön közvetlenül rendelkezésünkre bocsát.

A fenti személyes adatkategóriák bizonyos részei nem közvetlenül Öntől származó forrásokból gyűjthetők: szolgáltatóink, más, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó vállalatok, üzleti partnerek és nyilvánosan elérhető források, keresőeszközök által szolgáltatott források. A fenti személyes adatkategóriák bizonyos csoportjait Öntől/egyéb forrásokból gyűjtött személyes adatokból is kikövetkeztethetjük/levonhatjuk.

 

Az Ön által igényelt termékek/szolgáltatások nyújtása és a szerződéses kapcsolatunk szempontjainak kezelése, az Önnel való kommunikáció az Önt érdeklő/megvásárolt termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, árinformációk nyújtása, a megvásárolt termékek/szolgáltatások szállítása, számla kiállítása.

Online fiókja(i) kezelése, valamint technikai értesítések és egyéb adminisztratív üzenetek fogadása.

Jogi kötelezettségeinknek teljesítése. Ez magában foglalja az adózás, a számvitel, az archiválás és az adatvédelem területén fennálló jogi kötelezettségeket.    

Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Üzleti tevékenységünk irányítása és fejlesztése, adatbázisok létrehozása, kezelése és karbantartása az ügyfélkapcsolatok kezelése céljából.

A feldolgozás jogos marketingérdekeink megvalósításához szükséges. Törvény által megkövetelt esetekben számítunk az Ön hozzájárulására.  

Az üzleti tevékenységek nyilvántartásának vezetése, költségvetés-tervezés, irányítás, pénzügyi és belső jelentéstétel, valamint a tényleges vagy potenciális csalás, illegális tevékenységek vagy szellemi tulajdonjogok megsértésének felderítése, megelőzése és az azokra való reagálás.

 
Szolgáltatásaink használatának megértése statisztikák készítésével és elemzésével.             A feldolgozás jogos marketingérdekeink megvalósításához szükséges. Törvény által megkövetelt esetekben számítunk az Ön hozzájárulására.
Rendezvényeink, marketingkampányaink hatékonyságának értékelése.
Piackutatás/tanulmányok készítése.
Hírlevelek és egyéb marketingközlemények küldése.

 

Cél Jogi alap A személyes adatok kategóriái és forrásai
Az Önnel való kapcsolat feltételeinek egyeztetése és a szerződés megkötése. Az adatkezelés szükséges az Ön kérésére történő, a szerződés megkötése előtti intézkedés megtételéhez és/vagy jogos érdekeink teljesítéséhez, vagyis a munkaerő-felvétel zökkenőmentes lebonyolításához.  

• Azonosító és elérhetőségi adatok: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, aláírás, az Ön által képviselt szervezet, a szervezeten belüli beosztás/szerep
    • Demográfiai adatok: életkor, nem.
    
    • Egyéb olyan személyes adat, amelyet Ön közvetlenül rendelkezésünkre bocsát.

A fenti személyes adatkategóriák bizonyos részei nem közvetlenül Öntől származó forrásokból gyűjthetők: szolgáltatóink, más, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó vállalatok, üzleti partnerek és nyilvánosan elérhető források, keresőeszközök által szolgáltatott források. A fenti személyes adatkategóriák bizonyos csoportjait Öntől/egyéb forrásokból gyűjtött személyes adatokból is kikövetkeztethetjük/levonhatjuk

Az Ön által igényelt termékek/szolgáltatások nyújtása és a szerződéses kapcsolatunk szempontjainak kezelése, az Önnel való kommunikáció az Önt érdeklő/megvásárolt termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, árinformációk nyújtása, a megvásárolt termékek/szolgáltatások szállítása, számla kiállítása.


 

Online fiókja(i) kezelése, valamint technikai értesítések és egyéb adminisztratív üzenetek fogadása.

Jogi kötelezettségeinknek teljesítése. Ez magában foglalja az adózás, a számvitel, az archiválás és az adatvédelem területén fennálló jogi kötelezettségeket.     Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

Üzleti tevékenységünk irányítása és fejlesztése, adatbázisok létrehozása, kezelése és karbantartása az ügyfélkapcsolatok kezelése céljából.

Az adatkezelés jogos érdekeink teljesítéséhez szükséges, ami az Önnel való szerződéses kapcsolatunk és üzletünk megfelelő lebonyolítása 

 

Az üzleti tevékenységek nyilvántartásának vezetése, költségvetés-tervezés, irányítás, pénzügyi és belső jelentéstétel, valamint a tényleges vagy potenciális csalás, illegális tevékenységek vagy szellemi tulajdonjogok megsértésének felderítése, megelőzése és az azokra való reagálás.

Rendezvényeink, marketingkampányaink hatékonyságának értékelése. 
Piackutatás/tanulmányok készítése.  
Hírlevelek és egyéb marketingközlemények küldése.

 

Cél Jogi alap A személyes adatok kategóriái és forrásai
Az Ön jelentkezésének értékelése, a pozícióra való alkalmasságának felmérése, az Önnel való kommunikáció a felvételi eljárással és/vagy az Ön jelentkezésével kapcsolatban, a foglalkoztatási döntések meghozatala.   Az adatkezelés szükséges az Ön kérésére történő, a szerződés megkötése előtti intézkedés megtételéhez és/vagy jogos érdekeink teljesítéséhez, vagyis a munkaerő-felvétel zökkenőmentes lebonyolításához.  

• Azonosító és elérhetőségi adatok: név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, nemzetiség
    • Demográfiai adatok: életkor, nem
    • a foglalkoztatással kapcsolatos információk: foglalkoztatási előzmények, kezdő és távozási időpontok, beosztás/szerep, munkavégzés helye, fegyelmi büntetésekre/intézkedésekre vonatkozó adatok vagy a jogi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése keretében gyűjtött egyéb adatok, önéletrajz, interjúkról készült feljegyzések és értékelések, az oktatásra, szakmai képesítésekre, nyelvtudásra és egyéb releváns készségekre vonatkozó információk, háttérellenőrzések, aláírás, összeférhetetlenségi információk, háttérellenőrzésekre vonatkozó adatok;
    
    • Egyéb olyan személyes adat, amelyet Ön közvetlenül rendelkezésünkre bocsát.
 

A fenti személyes adatkategóriák bizonyos részei nem közvetlenül Öntől származó forrásokból gyűjthetők: szolgáltatóink, más, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó vállalatok, üzleti partnerek és nyilvánosan elérhető források, keresőeszközök által szolgáltatott források. A fenti személyes adatkategóriák bizonyos csoportjait Öntől/egyéb forrásokból gyűjtött személyes adatokból is kikövetkeztethetjük/levonhatjuk.

Pályázatának ellenőrzése referensekkel való kapcsolatfelvétel, háttér- és konfliktusellenőrzés révén, amennyiben szükséges.  
Jogi kötelezettségeinknek teljesítése. Ez magában foglalja az adózás, a számvitel, az archiválás és az adatvédelem területén fennálló jogi kötelezettségeket.   Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  
Kapcsolatfelvétel más munkalehetőségekkel kapcsolatban.  

Ez a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul.

 

Cél Jogi alap A személyes adatok kategóriái és forrásai
A weboldalunkhoz való hozzáférés és annak használatának biztosítása.  

A feldolgozás jogos marketingérdekeink megvalósításához szükséges.  Törvény által megkövetelt esetekben számítunk az Ön hozzájárulására.

 


A cookie-k vagy hasonló technológiák használatával gyűjtött profil- és használati adatok: az Ön cookie-kkal és hasonló technológiákkal kapcsolatos preferenciái, a weboldalunk használatára vonatkozó információk, az Ön érdeklődési köre és preferenciái, az Ön által megtekintett vagy keresett termékek/szolgáltatások, az oldal válaszideje, a letöltési hibák, a látogatások időtartama és a weboldallal való interakciójára vonatkozó információk (görgetés, kattintások és egérrel történő áthúzások), egyéb technikai adatok, amelyeket a weboldalunkon tett látogatásai során gyűjtöttünk, IP-cím, bejelentkezési adatok, böngésző típusa és verziója, eszköztípus, időzóna.


 

A cookie-k és hasonló technológiák használatára vonatkozó részleteket a cookie szabályzat tartalmazza, amely a következő linken érhető el:

https://www.autonet-group.hu/suti/

Weboldalunk használatának megértése statisztikák összeállítása és elemzése, a forgalom figyelemmel kísérése és a weboldal tartalmának javítása révén (például a legnépszerűbb oldalak elhelyezése a legkönnyebben megtalálható helyeken).
Online hirdetések általános és személyre szabott tartalmak megjelenítésével.  

 

Cél Jogi alap A személyes adatok kategóriái és forrásai
A bejelentések fogadása és kezelése. E cél több feldolgozási műveletet is magában foglalhat, például: a bejelentések fogadása, kivizsgálása és megoldása, a bejelentést követő védelmi, támogató és helyreállító intézkedések meghozatala.  

Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha a feldolgozás nem szükséges jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, továbbra is jogos érdekünk fűződhet az Ön személyes adatainak feldolgozásához üzleti tevékenységünk megfelelő fejlesztése érdekében.

A fenti szakaszokban meghatározottak szerint feldolgozhatunk olyan személyes adatokat, amelyeket Ön közvetlenül megadott nekünk, vagy amelyeket az Önnel való kapcsolatunk/interakcióink során vagy azokkal összefüggésben gyűjtöttünk. Feldolgozhatunk továbbá:

    • Bejelentési adatok: a bejelentés dátuma és időpontja, a bejelentés és a kapcsolódó adatok továbbításának csatornája és formája, a bejelentésben állított tények, a bejelentés kivizsgálásából származó bizonyítékok, a megtett intézkedések, a beszélgetések felvételei, egyéb, közvetlenül Önnek megadott személyes adatok.

Az Ön személyes adatait a következő forrásokból gyűjthetjük: a bejelentő személy, a segítő, az érintett személy, a bejelentésben megnevezett más személyek, vagy akiknek a bejelentett tényekről tudomása van vagy lehet, az érintett hatóságok, nyilvános források (pl. ha a bejelentő úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza a bejelentést), harmadik felek (szerződéses partnereink, az azonos csoporthoz tartozó vállalatok).

A bejelentések és az azok kezelésére tett intézkedések nyilvántartása.  
Együttműködés az illetékes hatóságokkal, pl. ha a bejelentő külső bejelentési csatornákon keresztül tett bejelentést.  
Fúziók és felvásárlások vagy egyéb strukturális változások vagy hasonló tranzakciók végrehajtása.  

Az adatkezelés a tranzakció minél hatékonyabb lebonyolításához fűződő jogos érdekünk megvalósításához szükséges.

 Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése jogszabály által előírt, azt az adott jogszabályoknak megfelelően végezzük.

A fenti szakaszokban meghatározottak szerint feldolgozhatunk olyan személyes adatokat, amelyeket Ön közvetlenül megadott nekünk, vagy amelyeket az Önnel való kapcsolatunk/interakcióink során vagy azokkal összefüggésben gyűjtöttünk.  
A jogok és jogorvoslatok ellenőrzése, valamint a panaszok és sérelmek kezelése.   Az adatkezelés jogos érdekeink megvalósításához szükséges, vagyis üzleti tevékenységünk megfelelő gyakorlásához és jogaink védelméhez.  
A vállalat jogainak védelme, gyakorlása vagy megállapítása, szükség esetén bírósági úton is.

 

 

 

8. SZEMÉLYES ADATOK SZOLGÁLTATÁSA

Az Ön személyes adatainak megadása kötelező az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az Ön kérésére a szerződés megkötéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez szükséges adatkezeléshez, illetve a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezeléshez. Ha ilyen forgatókönyv szerint kérjük az Ön személyes adatait, és Ön megtagadja azok megadását, tudnia kell, hogy lehetséges, így nem tudunk Önnel szerződést kötni, nem tudjuk teljesíteni a szerződés egészét vagy egy részét, vagy nem tudunk eleget tenni jogi kötelezettségeinknek, ami Önt is érintheti.
Ha Ön nem saját magáról ad meg személyes adatokat, kérjük, győződjön meg arról, hogy azon személyek, akikre a személyes adatok vonatkoznak, megértették, személyes adataik felhasználásának módját, és hogy a személyes adatok megadása előtt hozzájárultak személyes adataik Ön által történő közléséhez, amennyiben ilyen hozzájárulásra van szükség.


9. MEGŐRZÉSI IDŐSZAK

Az Ön személyes adatait a feldolgozás céljához szükséges és a vonatkozó jogszabályok által megengedett ideig őrizzük meg. 
Jogi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatait a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig őrizzük meg.

Egyéb célokra a megőrzési időszakot kifejezetten az adott célra vonatkozóan határozzák meg a fentiekben ismertetett módon. Általánosságban elmondható, hogy az Ön személyes adataira alkalmazandó megőrzési időszak meghatározásának kritériumai közé tartozhat a személyes adatok jellege és a személyes adatok jogellenes feldolgozásának lehetséges kockázata.


10. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA ÉS TOVÁBBÍTÁSA
A fent leírt célok elérése érdekében az Ön személyes adatait a következő kategóriákba tartozó címzetteknek adhatjuk át: 

 

a) más, ugyanahhoz a csoporthoz tartozó vállalatok.

b) kormányzati és szabályozó hatóságok.

c) humánerőforrás-szolgáltatók, fizetési szolgáltatások, informatikai támogatási szolgáltatások, tárolási és tárhelyszolgáltatások szolgáltatói

d) könyvelők/adóügyi és jogi szolgáltatók.

e) ügynökök, tanácsadók, vállalkozók és más, szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek.

f) egyéb szerződéses partnerek, akiknek a szerződéses szolgáltatások nyújtásához adatokat kell szolgáltatniuk.

g) bármely más személy vagy szervezet, aki vagy amely számára Ön kérte az adatok közlését.

 

E címzettek egy része az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban (harmadik országok) található, és ezzel összefüggésben az Ön személyes adatai harmadik országokba kerülhetnek továbbításra. Az összes olyan harmadik ország teljes listájához, ahová az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek (adott esetben), valamint az általunk alkalmazott továbbítási biztosítékok másolatához, valamint az ilyen továbbításokkal kapcsolatos bármely más információhoz kérjük, forduljon hozzánk a jelen Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken.

11. AZ ÖN JOGAI

 

Hozzáférési jog     Lehetővé teszi, hogy Ön megerősítést kapjon személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról, továbbá, amennyiben ez így van, ezen feldolgozási tevékenységek vonatkozó részleteiről és személyes adatainak másolatáról.    
A helyesbítéshez való jog     Lehetővé teszi, hogy Ön kérhesse a pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy az Önről általunk feldolgozott, hiányos személyes adatok kiegészítését.    
Törléshez való jog     Lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje személyes adatainak törlését (pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték).  Fontos megjegyzés! Előfordulhat, hogy nem minden esetben tudunk eleget tenni az ilyen kéréseknek, például ha törvény kötelez minket a személyes adatok bizonyos ideig történő megőrzésére, vagy ha a személyes adatokra jogos érdekből van szükség, például egy jogi eljárásban való védekezéshez.
Korlátozáshoz való jog   Lehetővé teszi, hogy Ön kérhesse a pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy az Önről általunk feldolgozott, hiányos személyes adatok kiegészítését.    
Tiltakozási jog     Lehetővé teszi, hogy a törvényben meghatározott feltételek mellett és keretek között tiltakozzon személyes adatainak további feldolgozása ellen. Ez akkor érvényes, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekeinken vagy közérdeken alapul.   Fontos megjegyzés! Törvény által előírt kötelezettségünk, hogy az ilyen jellegű kéréseknek csak közvetlen marketingcélokból tegyünk eleget. Egyéb esetekben a végső döntés meghozatalához mérlegelni fogjuk érdekeinket az Ön által az ilyen jellegű kérelemhez megadott indokokkal szemben. Ezért kérjük, hogy az ilyen kérés benyújtásakor indokolja meg miért tiltakozik az adatkezelés ellen.  
A hordozhatóság joga     Amennyiben az Ön személyes adatait automatizált módon, az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés megkötése és/vagy teljesítése céljából kezeljük, Ön jogosult az adatok hordozhatóságára. Ön jogosult (i) az Ön által megadott személyes adatait közvetlenül, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és (ii) kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.     
A hozzájárulás visszavonásához való jog   Lehetővé teszi, hogy Ön bármikor visszavonhassa hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.     

 

Jogait gyakorolhatja, és többet megtudhat személyes adatainak feldolgozásáról, ha az alábbi elérhetőségekre küld kérelmet: officehu@autonet-group.com. Az általunk kijelölt adatvédelmi tisztviselővel (DPO- Data Protection Officer) is felveheti a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: officehu@autonet-group.com

Továbbá Önnek jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

 

12. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI 
 

A vállalat fenntartja a jelen dokumentum módosításának és frissítésének jogát, hogy megfeleljen a jogszabályi változásoknak és/vagy tükrözze, hogy üzleti tevékenységünk hogyan kezeli a személyes adatokat.

13. COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATA
 


A weboldal cookie-kat és hasonló technológiákat használ. A cookie-k és hasonló technológiák használatára vonatkozó részleteket a cookie szabályzat tartalmazza, amely a következő linken érhető el: https://www.autonet-group.hu/suti/